Dołącz do najnowszej edycji ELP, by zmieniać z nami oblicze polskiego biznesu!

Zgłoś udział

W imieniu firmy:

Opłata za jednego uczestnika
Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych na adres e-mail podany w formularzu.
Zapoznałem się z Regulaminem faktur elektronicznych w ICAN i akceptuję jego treść.

Zgłaszam do udziału w programie osobę:

Przez złożenie niniejszego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy o członkostwo w Klubie Leadership Sales Program. Warunkiem członkostwa w Klubie Elite Leadership Program jest wpłata całości opłaty w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zamówienia. Do umowy zastosowanie ma regulamin dostępny pod adresem www.hbrp.pl/regulaminELP2018.pdf. Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu.