Nagranie webinarium "Harvard Business Review Polska":

Jak być skutecznym liderem w dobie ciągłych zmian i sprostać wyzwaniom nowej rzeczywistości biznesowej?

Transformacja cyfrowa oraz związane z nią zmiany społeczne i pokoleniowe sprawiają, że dotychczasowe paradygmaty biznesowe ulegają znacznym przemianom. A wraz z nimi ewoluuje wizerunek skutecznego lidera. Co to oznacza dla polskich menedżerów? W jaki sposób mogą odnaleźć się w tej rzeczywistości ? Czy nowoczesne przywództwo może być odpowiedzią na niepewne jutro?

Obejrzyj nagranie webinarium ICAN Institute i HBRP „Jak być skutecznym liderem w dobie ciągłych zmian?” i dowiedz się:

  • jakiej zmiany wymaga od liderów nowa rzeczywistość biznesowa?
  • jak pogodzić dotychczasowe doświadczenie z wyzwaniami jutra?
  • jak rozwinąć własną koncentrację i świadomość?
  • od czego zależy osiąganie pożądanych rezultatów w organizacji?
  • jak zintegrować doświadczenia dojrzałych pracowników i sprostać wyzwaniom nowych generacji?

Czas trwania: ok. 30 minut

Obejrzyj relację

Jeśli już wypełniłeś formularz wpisz tylko swój e-mail.


Prelegenci

Izabela Stachurska
konsultant i trener przywództwa, Professional Certified Coach, doświadczony manager, wykładowca akademicki, publicystka

Specjalizuje się w przywództwie kadry zarządzającej i kierowniczej, transformacji kultury organizacyjnej i pracy z zespołem. Pracuje w biznesie, kulturze i szkolnictwie wyższym. Wierzy, że wewnętrzna struktura lidera wpływa zarówno na skuteczność jego przywództwa jak i osiągnięcia firmy. Warunkiem odnoszenia sukcesów w złożonej rzeczywistości jest podniesienie jakości osobistego przywództwa. Doświadczony manager w obszarach: tworzenia strategii, rozwoju instytucji, tworzenia systemów i procesów zarządzania instytucją, marketingu, komunikacji, zarządzania projektami, zarządzania wiedzą. Twórca autorskich programów przywództwa. Coach The Leadership Circle Profile, współprowadzi procesy certyfikacji The Leadership Circle® dla coachów i badania diagnostyczne dla liderów z różnych krajów i kultur (Szwajcaria, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Francja, Dania, Czechy, Holandia, Turcja, Japonia, Stany Zjednoczone, Argentyna, Meksyk).