Sprawdź, co dokładnie czeka Cię podczas 4 spotkań Elite Leadership Program

Zaktualizuj swoją wiedzę o zarządzaniu sobą i innych pod okiem najlepszych ekspertów. Zdobywaj nowe kluczowe kompetencje w obszarach: kultury przedsiębiorczości, kodu rozwoju przywództwa, zarządzania zwinnymi talentami oraz zwiększania skuteczności własnej i zespołów. Pobierz broszurę 7. edycji cyklu najbardziej prestiżowych w Polsce konferencji dla liderów, by czym prędzej:

  • dowiedzieć się, jaki dorobek naukowy oraz zawodowy mają eksperci zaproszeni do Polski przez redakcję „Harvard Business Review Polska”,
  • sprawdzić, jakie tematy będą królować podczas 4 sesji plenarnych i w jakim zakresie będziesz poszerzać horyzonty biznesowe podczas warsztatów praktycznych,
  • poznać opinie uczestników oraz gości specjalnych konferencji „Harvard Business Review Polska” i ICAN Institute, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach ELP.

Wygrywaj dzisiaj i jutro dzięki sile nowych idei!

Pobranie broszury